NL FR EN

Nieuws

23 juni 2005

Resultaten Gepubliceerd in Nummer 23 van New England Journal of Medicine

23 juni, 2005 ? Brussel ? Het JDRF-Center for Beta Cell Therapy in Diabetes en the Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), ?s werelds grootste fundraiser voor onderzoek over type 1 diabetes, hebben vandaag aangekondigd dat een korte-termijn behandeling met een anti-CD3 antilichaam (ChAglyCD3) de resterende beta cel functie bij pas ontdekte type 1 diabetespatiënten kan vrijwaren, en dus verder verlies van insulineproductie voor minstens 18 maanden kan voorkomen. Deze bevinding - op 23 juni gepubliceerd in de New England Journal of Medicine- betekent een belangrijke stap naar methodes om type 1 diabetes te voorkomen en af te remmen, en dit door het klinisch verloop van de ziekte te wijzigen.

Deze Fase II-klinische trial werd ondernomen door een team van clinici en onderzoekers uit België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (zie lijst achteraan) onder leiding van Dr. Lucienne Chatenoud (Hôpital Necker, Paris) en met Dr. Bart Keymeulen (Academisch Ziekenhuis ? Vrije Universiteit Brussel) als klinisch coördinator. De trial is één van de projecten die uitgevoerd worden door het JDRF Center for Beta Cell Therapy in Diabetes, dat geleid wordt door Dr. Daniël Pipeleers (Vrije Universiteit Brussel).

De studie werd uitgevoerd bij 80 patiënten met type 1 diabetes, die gerekruteerd werden in België en in Munchen. Patiënten die, onmiddellijk na diagnose, een anti-CD3-antilichaambehandeling kregen, handhaafden gedurende minstens 18 maanden een hogere insulineproductie, i.e. resterende beta cel functie, dan patiënten met placebo. Ze moesten daardoor ook minder insuline spuiten om hun bloedsuiker optimaal onder controle te houden. Deze winst was voornamelijk te zien bij patiënten bij wie het verlies van insulineproductie minder uitgesproken was op het ogenblik van diagnose. De neveneffecten van de behandeling waren kortstondig, waaronder griepale en klierkoorts-achtige symptomen.

?Deze interessante resultaten geven ons grote hoop dat de beta cel functie bij beginnende diabetes kan worden instandgehouden door de aanval van het auto-immuun systeem te moduleren, en dat op deze manier het klinisch verloop van type 1 diabetes kan worden omgebogen?, zegt Dr. Insel, JDRF Executive Vice President for Research. ?Geen enkele bestaande behandeling slaagt hierin. Deze studie bewijst dat we op het goede spoor zijn en geeft de onderzoekers aanwijzingen om deze therapie specifiek te richten naar die personen die er het meeste baat bij hebben?.

Deze klinische trial is een uitbreiding van een eerdere door het JDRF gefinancierde studie die in 2002 gepubliceerd werd door Drs. Herold (New York) en Bluestone (San Francisco), en waarbij een gelijkaardig antilichaam werd gebruikt. Het huidig werk is een placebo-gecontroleerde studie bij een veel grotere groep patiënten waarbij de resterende insulineproductie, i.e. beta cel functie, werd gevolgd van bij het begin van de behandeling. Dit liet de onderzoekers ook toe om het effect van ChAglyCD3 te vergelijken tussen de patiënten-subgroepen die op het ogenblik van diagnose een kleiner of een groter verlies van resterende beta cel functie hadden ondergaan. Zo hebben ze kunnen vaststellen dat het beschermende effect van het antilichaam veel sterker was bij patiënten die een kleiner verlies vertoonden bij diagnose. Dit is niet alleen nuttig om de te behandelen patiëntenpopulatie te bepalen, maar benadrukt ook het belang van een vroegtijdige diagnose, i.e. in een stadium waarin de beta cel destructie nog niet te ver is gevorderd. Interventies zoals deze, die de eigen insulineproductie kunnen vrijwaren, moeten leiden tot een betere metabole controle op termijn, en dus tot preventie of vertragen van diabetescomplicaties ter hoogte van ogen, bloedvaten, zenuwen, nieren.

"Er werd enorm veel energie gestoken in deze studie, ? zegt Dr Chatenoud, ?en ik ben heel gelukkig met het resultaat. Het team van clinici heeft een belangrijke bijdrage geleverd met een bijzondere inzet van Dr. Bart Keymeulen (Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel), Dr. Chantal Mathieu (Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Katholieke Universiteit Leuven) en hun medewerkers van het Belgisch Diabetes Register, en van Dr. Anette Ziegler (Krankenhaus München-Schwabing). De studie kon worden gerealiseerd dank zij de efficiënte internationale samenwerking binnen het JDRF Center."

"Onze studies genieten van een unieke samenwerking binnen het JDRF Center: onderzoekers in diabetologie, immunologie, klinische biologie en beta cel biologie werken samen als één team en hebben hetzelfde doel voor ogen. JDRF heeft dit mogelijk gemaakt" zegt Dr. Pipeleers. "We kunnen nu onze patiënten inlichten dat dit team een stap heeft gezet naar het afremmen van de ziekte, maar we zullen hen ook uitleggen waarom meer werk nodig is om te komen tot een therapie die klaar is voor een brede klinische toepassing.?

Over Anti-CD3

Anti-CD3 antilichamen zoals het nu gebruikte ChAglyCD3 zijn ontwikkeld om de functie van CD3 cellen te blokkeren. CD3 cellen zijn immune T cellen die bij diabetes een rol spelen in de vernietiging van beta cellen. De anti-CD3 antilichamen moeten "activatie" van deze familie van witte bloedcellen voorkomen en hen ook ontwapenen wanneer ze op het punt staan om aan te vallen. ChAglyCD3 is een gehumaniseerd, niet-mitogeen anti-CD-3 antilichaam, dat voor dit soort interventie kan worden gebruikt. Het werd ontwikkeld en geproduceerd door Drs. Herman Waldmann en Geoff Hale (Oxford, Verenigd Koninkrijk).

Over het JDRF Center for Beta Cell Therapy in Diabetes

Het JDRF Center for Beta Cell Therapy in Diabetes is een internationaal consortium van fundamentele en klinische onderzoeksdepartementen. Het objectief van het Center is strategieën te ontwikkelen voor preventie en behandeling van diabetes. De projecten hebben als specifieke doelstelling om de insuline-producerende beta cellen te beschermen en te vervangen of te regenereren. Naast de hierboven beschreven Antilichaam Interventie Trial loopt in het Center ook een Beta Cel Transplantatie Trial bij type 1 diabetespatiënten. De Coördinatie-eenheid van het Center is gevestigd op de medische campus van de Vrije Universiteit Brussel.

Over JDRF

JDRF (www.jdrf.org) werd opgericht in 1970 door ouders van kinderen met diabetes - een ziekte die hen onverwachts treft, hen insuline-afhankelijk maakt voor het leven en een blijvend risico inbouwt op chronische complicaties. Sinds zijn ontstaan heeft het JDRF meer dan 800 miljoen dollar bijgedragen tot diabetesonderzoek over de hele wereld. Meer dan 80 percent van JDRF's uitgaven gingen rechtstreeks naar research en naar onderricht over research. De opdracht van JDRF is een behandeling vinden voor diabetes en zijn complicaties.

De volgende instellingen en personen hebben bijgedragen tot deze studie

België contact

 • Academisch Ziekenhuis en Diabetes Research Center - Vrije Universiteit Brussel
  Bart Keymeulen, Evy Vandemeulebroucke, Leonard Kaufman, Frans Gorus, Pieter De Pauw,
  Denis Pierard, Ilse Weets, Daniel Pipeleers,
 • Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Katholieke Universiteit Leuven
  Chantal Mathieu
 • Universitair Ziekenhuis, Universitaire Instelling Antwerpen
  Christophe De Block
 • Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles
  Michel Goldman, Liliane Schandene, Laurent Crenier
 • Belgisch Diabetes Register
  Netwerk van meer dan 200 diabetologen, pediaters en onderzoekers uit alle universiteiten
  en meer dan 100 niet-universitaire ziekenhuizen in België

Duitsland contact

 • Krankenhaus München-Schwabing, München
  Anette G. Ziegler, Markus Walter

Verenigd Koninkrijk contact

 • Sir William Dunn School of Pathology, Oxford
  Geoff Hale, Peppy Rebello , Pru Bird , Eleanor Berrie, Mark Frewin, Herman Waldmann

Frankrijk contact

 • INSERM U580-IRNEM, Hôpital Necker, Paris
  Sophie Candon, Jean-François Bach, Lucienne Chatenoud
 • CHU Michallon, Grenoble
  Jean-Marie Seigneurin