NL FR EN

Nieuws

12 november 2008

In een studie over 15 jaar heeft het Belgisch Diabetes Register vastgesteld dat het aantal nieuwe gevallen van type 1 diabetes in België meer dan verdubbelt bij jongens onder de 10 jaar, maar niet bij de meisjes. Deze toename verontrust de wetenschappers want hoe jonger de patiënt is bij diagnose, hoe langer de periode is gedurende dewelke diabetes kan leiden tot verwikkelingen.

De oorzaak voor deze toename is niet gekend. In het gepubliceerde artikel sluiten de onderzoekers de rol van erfelijke factoren uit. "Verder onderzoek is nodig om mogelijke omgevingsfactoren te vinden, onder meer in levensstijl." zegt Dr. Ilse Weets, coördinator van het Register. "In Finland en Zweden werd de toename bij jongens in een tweede periode gevolgd door een toename bij de meisjes. Dit hebben wij nog niet vastgesteld. We weten ook niet voor welke factoren jongens meer gevoelig zouden zijn."

De incidentie van type 1 diabetes bij jongens steeg van 6.8 nieuwe gevallen per jaar en per 100 000 inwoners voor de periode 1989-1993 tot 17.2 (per 100,000 inwoners en per jaar) voor de periode 1999-2003. Deze toename lijkt een verschuiving te zijn naar ontstaan van diabetes op steeds jongere leeftijd vermits het totaal aantal gevallen die onder de leeftijd van 40 jaar worden gediagnosticeerd niet stijgt.

Deze vaststellingen onderstrepen het belang van de samenwerking van artsen en onderzoekers binnen het Belgisch Diabetes Register. Dit werk moet worden verdergezet om oorzakelijke factoren te vinden. Het laat ook toe om snel preventie studies te ondernemen zodra mogelijkheden hiertoe zich verder aftekenen.

Dit onderzoek past in het breder kader van de klinische en wetenschappelijke activiteiten van het register. Het BDR stelt ook biologische merkers ter beschikking voor risicobepalingen en voor de diagnose en opvolging van type 1 diabetes. Het maakt ook multicenter studies mogelijk over de preventie en behandeling. Deze merkers worden gebruikt om personen te identificeren met een verhoogd risico om diabetes of haar complicaties te ontwikkelen. Het register staat ook in voor de voorbereiding en ondersteuning van nieuwe experimentele behandelingen bij patiënten en verwanten met als doel diabetes(complicaties) af te remmen of te voorkomen.

Nota voor de editors

Het Belgisch Diabetes Register (BDR) werd opgericht in 1989. Het register is uitgegroeid tot een nationaal netwerk van meer dan 200 diabetologen, pediaters en onderzoekers actief in meer dan 100 centra in België. Deze artsen, onderzoekers en hun teams werken samen aan het wetenschappelijk onderzoek omtrent diabetes. Op een systematische, gestandaardiseerde en strikt confidentiële manier worden gegevens verzameld van diabetespatiënten jonger dan veertig jaar en hun verwanten met als doel de ziekte te helpen behandelen, genezen of vermijden. Totnogtoe werden reeds meer dan 6500 nieuwe patiënten en 8500 verwanten onderzocht en gevolgd via het ontleden van meer dan 63000 vragenlijsten en bloedmonsters.
Het BDR is een gevalideerde bron van gegevens over de incidentie van type 1 én type 2 diabetes in de leeftijdsgroep onder de 40 jaar. Het is één van de weinige diabetesregisters ter wereld dat gegevens verzamelt over de incidentie en demografie van beide vormen van diabetes tot de leeftijd van 40 jaar. Tevens werd een structuur opgebouwd die de uitvoering van innovatieve en internationaal competitieve klinische studies ter vroege detectie, preventie of genezing van diabetes toelaat.

Dit werk werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen" (project toelage en mandaat voor Ilse Weets). De centrale eenheid van het BDR wordt mede gefinancierd door de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Publicaties waarnaar wordt gerefereerd:

  • Weets I, Rooman R, Coeckelberghs M, De Block C, Van Gaal L, Kaufman JM, Keymeulen B, Mathieu C, Weber E, Pipeleers DG, Gorus FK, and the Belgian Diabetes Registry. The age at diagnosis of type 1 diabetes continues to decrease in Belgian boys but not in girls: a 15 year survey. Diab Metab Res Rev 23, 637-643, 2007
  • Weets I, De Leeuw IH, Du Caju MVL, Rooman R, Keymeulen B, Mathieu C, Rottiers R, Daubresse J-C, Rocour-Brumioul D, Pipeleers DG, Gorus FK, the Belgian Diabetes Registry. The incidence in the age group 0-39 years has not increased in Antwerp (Belgium) between 1989 and 2000: evidence for earlier disease manifestation. Diabetes Care 25, 840-846, 2002

Verklarende woordenlijst

  • incidentie = aantal nieuwe gevallen per 100,000 inwoners per jaar
  • complicaties = verwikkelingen van diabetes zoals hart- en vaatziekten, nieraantasting, blindheid, amputaties
  • merkers = stoffen aanwezig in het bloed; in het geval van diabetes gaat het voornamelijk om antistoffen gericht tegen de insuline cellen, pancreashormonen en genen

Voor meer informatie kan u terecht bij
Dr. Ilse Weets
Coördinator
Belgisch Diabetes Register
02 477 50 31
ilse.weets@uzbrussel.be