NL FR EN

Nieuws

9 november 2009

Naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag maakt het Belgisch Diabetes Register (BDR) op zaterdag 14 november ? tevens Werelddiabetesdag - in Auditorium 2000 van Brussels Expo een balans op van zijn werking en resultaten, zijn betekenis vandaag en zijn plannen voor de volgende jaren. Het BDR richt zich op de preventie, vroege diagnose en behandeling van diabetes die wordt vastgesteld voor de leeftijd van 40 jaar. Het zal op zijn symposium aangeven dat dit vandaag geen fictie meer is. De belangstelling is groot: bijna 1.700 personen hebben zich al ingeschreven: diabetespatiënten en hun familieleden, personen werkzaam in diabetes en mensen die begaan zijn met gezondheidsproblemen en zich afvragen wat het BDR kan en moet doen. Eigenlijk is dit niet verwonderlijk: het aantal gevallen van diabetes neemt wereldwijd toe, op alle leeftijden, en treft daarbij steeds meer jonge kinderen.

Bepaling van risico en vroege diagnose, ontwikkeling van preventie en behandeling

Het BDR verzamelt gegevens van patiënten bij wie diabetes werd vastgesteld voor de leeftijd van 40 jaar, de groep patiënten die het langst en het ergst met complicaties van diabetes wordt bedreigd. Hierdoor kan hun aantal worden gevolgd in de tijd en per regio, en kunnen mogelijke oorzaken worden geïdentificeerd. Door een bloedonderzoek bij hun verwanten uit te voeren, bepaalt het BDR ook wie wel en wie niet een hoger risico heeft om diabetes te krijgen. Prof. Danny Pipeleers, voorzitter BDR: ?Sinds zijn oprichting in 1989 is het BDR uitgegroeid tot een nationaal netwerk van clinici, onderzoekers en paramedici die met hun teams samenwerken naar dezelfde doelstelling: bijdragen tot preventie en behandeling van type 1 diabetes. Tijdens de voorbije 20 jaar heeft het BDR hierin een belangrijke bijdrage geleverd die veel belangstelling heeft gekregen uit het buitenland.?

Prof. Frans Gorus, projectleider BDR: ?Het BDR heeft over de voorbije jaren rond de 60.000 bloedmonsters verzameld van ongeveer 7.000 diabetespatiënten en meer dan 9.000 verwanten. Hieraan hebben meer dan 200 artsen en paramedici meegewerkt, over zuilen en taalbarrières heen. Dank zij hun engagement heeft het BDR gegevens en kennis opgebouwd die een basis vormen voor een vroege diagnose en voor het uittesten en toepassen van methodes voor preventie en behandeling.?

In samenwerking met universitaire onderzoeksploegen werden testen geïntroduceerd voor het bepalen van het risico voor type 1 diabetes, voor een vroege diagnose en voor het volgen van de verdere evolutie. Daarnaast werd aangetoond dat het ziekteproces kan worden afgeremd in een vroeg stadium, en dat celtransplantatie een oplossing kan bieden in latere stadia. Dit werk kreeg doorheen de jaren internationale bekendheid, en positioneert het BDR als een instrument in grensverleggende klinische ontwikkelingen en toepassingen.

Het resultaat van brede samenwerking

Prof. Pipeleers: ?Het BDR heeft duurzame bewijzen geleverd voor zijn betekenis in de gezondheidszorg van vandaag en morgen. Het heeft aangetoond waartoe een brede samenwerking van patiënten en hun familie, van artsen, verplegers en technici, onderzoekers kan leiden. Alle betrokken partijen willen dat dit werk wordt verdergezet. Zij verwachten dat het gezondheidbeleid in dit land en zijn gemeenschappen de betekenis van het BDR inzien en de nodige financiering vrijmaken voor zijn voortbestaan. Dit zou een gepaste aanzet zijn om de strijd tegen type 1 diabetes prioritair te steunen, zoals dit al jaren het geval is in de meeste Westerse landen.


Het symposium ?Diabetes voorspellen en genezen: geen fictie?? grijpt plaats op zaterdag 14 november van 10 tot 15 uur in het Auditorium 2000 van Brussels Expo. Het wordt georganiseerd door het Belgisch Diabetes Register, in samenwerking met de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) en l?Association Belge du Diabète (ABD). De ministers van gezondheid van de federale en gemeenschapsregeringen, Laurette Onkelinx, Jo Vandeurzen en Fadila Laanan, werden uitgenodigd.

Meer info over het BDR op http://www.bdronline.be en http://www.bdr20.be.