NL FR EN

Risico op type 1 diabetes

Type 1 diabetes wordt meestal pas vastgesteld wanneer al een groot deel van de betacellen vernietigd werden. Het ogenblik van de diagnose "diabetes" wordt voorafgegaan door een "sluimerfase" die maanden tot jaren kan duren. Voortekens kunnen in veel gevallen opgespoord worden door een bloedonderzoek. Op die manier kan worden nagegaan wie er al dan niet een verhoogd risico heeft om type 1 diabetes te ontwikkelen.

Wie kan er deelnemen?

Bij wie kan ik terecht voor mijn risicobepaling?

Wat omvat een risicobepaling eigenlijk?