NL FR EN

Incidentie van type 1 diabetes (<40 jaar)

Incidentie van type 1 diabetes in het arrondissement Antwerpen

Sedert 1989 worden alle nieuwe gevallen van type 1 diabetes geregistreerd in het arrondissement Antwerpen in samenwerking met Antwerpse geneesheren. De registratiegraad in Antwerpen bedraagt meer dan 90%. De incidentiegegevens worden continu gerapporteerd aan Europese epidemiologische studies voor vergelijking met buurlanden en voor het opsporen van tijdsgebonden trends in de incidentie (EURODIAB ACE Study Group. Lancet 355, 873-876, 2000 en Kyvik K et al. Diabetologia 47, 377-384, 2004).

In de leeftijdsgroep onder de 40 jaar bedroeg de incidentie van type 1 diabetes 10.5 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en per jaar in de periode 1989-2003. In de oudste leeftijdsgroep bestaat er een belangrijk mannelijk overwicht (p<0.001 t.o.v patiŽnten 0-14 jaar en de algemene bevolking). Dit heeft tot gevolg dat de incidentie van type 1 diabetes lager is in de oudste leeftijdsgroep in vergelijking met de kinderen jonger dan 15 jaar, dit verschil is het meest uitgesproken bij de vrouwen.

Tabel 1. Incidentie van type 1 diabetes in het arrondissement Antwerpen over een 15-jaar observatieperiode (1989-2003)

Tabel Incidentie

Trends in de incidentie van type 1 diabetes

In overeenstemming met observaties wereldwijd en vorige waarnemingen in BelgiŽ (Weets I et al. Diabetes Care 25, 840-846, 2002), werd voor de periode 1989-2003 een verdere toename waargenomen van de incidentie van type 1 diabetes bij kinderen jonger dan 15 jaar (vooral bij kinderen onder de 10 jaar). Maar, gezien we in BelgiŽ tijdens dezelfde periode ook over gegevens beschikken inzake de incidentie van diabetes in de leeftijdsgroep van 15 tot 39 jaar, kon aangetoond worden dat de toename bij kinderen niet gepaard ging met een toename bij de volwassenen. Globaal genomen was een geleidelijke vervroeging van de leeftijd bij diagnose in de leeftijdsgroep 0-39 jaar.

De toename van de incidentie bedraagt jaarlijks 3.7% bij de kinderen jonger dan 15 jaar. Wanneer we kijken naar leeftijdsgroepen van 5 jaar, zien we dat de toename zich vooral voordoet in de jongste leeftijdscategorieŽn. Er werd meer dan een verdubbeling gezien in de groep jonger dan 5 jaar, bijna een verdubbeling in de groep 5-9 jaar terwijl in de oudste groep (10-14 jaar) slechts een lichte toename voorkomt.

Deze observaties in Antwerpen konden eveneens bevestigd worden in de grotere ? maar onvolledige doch representatieve ? groep van Belgische type 1 diabetespatiŽnten, waar men ook vaststelde dat de gemiddelde leeftijd bij diagnose daalde over de 15-jaar observatieperiode, voornamelijk bij jongens.

Besluit

Het aantal nieuwe gevallen van type 1 diabetes is over een periode van 15 jaar verdubbeld bij kinderen onder de 10 jaar. Een groter aantal chronische ziektecomplicaties moet in de komende jaren gevreesd worden in afwezigheid van definitieve geneeswijzen.

Artikel