NL FR EN

Wanneer denken aan MODY ?

Diagnostische testen voor MODY zijn aangewezen indien dit de behandeling van de patiŽnt zou beÔnvloeden. Dit is mogelijk het geval bij patiŽnten met een wat atypische presentatie bij diagnose of nadien.

Prof. A. Hattersley en zijn medewerkers hebben een MODY probabiliteits-calculator uitgewerkt. U kan er de probabiliteit op MODY mee berekenen aan de hand van een aantal demografische en klinische kenmerken van de patiŽnt.

Hieronder vindt u een aantal situaties waarbij het mogelijk interessant zou zijn om te testen voor MODY.

Kinderen en jonge volwassenen met milde hyperglycemie: testen voor MODY 2 - GCK mutaties

Kinderen en jonge volwassene met diabetes en een belangrijke familiale geschiedenis van diabetes: testen voor MODY 3 - HNF1A mutaties

(als negatief, testen voor MODY 1 - HNF4A mutaties)

Kinderen en jonge volwassene met diabetes en een belangrijke familiale geschiedenis van diabetes: testen voor MODY 1 - HNF4A mutaties

MODY diabetes ten gevolge van mutaties in het HNF4A gen zijn veel minder frequent dan MODY diabetes door mutaties in het HNF1A gen maar heeft gelijkaardige kenmerken hoewel de leeftijd bij diagnose iets ouder kan zijn.

Zwangerschapsdiabetes: testen voor MODY 2 - GCK mutaties indien voldaan aan 3 of meer van volgende criteria