NL FR EN

Wie zijn wij

Belgisch Diabetes Register vzw

Het Belgisch Diabetes Register of BDR werd opgericht in 1989 en is uitgegroeid tot een nationaal netwerk van diabetologen, pediaters en onderzoekers verbonden aan de Belgische universiteiten en de meeste niet-universitaire diabetesconventiecentra. Het verzamelt op een systematische en strikt vertrouwelijke manier gegevens van diabetespatiënten jonger dan veertig jaar en hun verwanten.

Deelnemende artsen

Het Belgisch Diabetes Register of BDR is sinds haar oprichting in 1989 uitgegroeid tot een nationaal netwerk van artsen, onderzoekers en hun medewerkers die samenwerken aan wetenschappelijk onderzoek omtrent diabetes. Je kan op deze pagina de artsen zoeken in je buurt die samenwerken met BDR.

Stuurgroep

Een multidisciplinaire en multicentrisch samengestelde stuurgroep bepaalt het beleid van het BDR en bespreekt voorgelegde projecten.

Centrale eenheid

De centrale eenheid staat in voor de coördinatie van alle activiteiten van het BDR.

Regionale Teams

De regionale teams organiseren bloedafnames bij de verwanten in bloedtransfusiecentra en diabetesconventiecentra.