NL FR EN

Stuurgroep

Een multidisciplinaire en multicentrisch samengestelde stuurgroep bepaalt het beleid van het BDR en bespreekt voorgelegde projecten. Deze stuurgroep kan werkgroepen samenstellen die projecten uitwerken en bespreken.