NL FR EN

Ethische Commissie

De ethische commissie is samengesteld uit artsen, juristen, verpleegkundigen en leken in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Deze commissie bespreekt de ethische aspecten van de voorgelegde projecten.