NL FR EN

Centrale eenheid

De centrale eenheid staat in voor de coŲrdinatie van alle activiteiten van het BDR. Ze zorgt voor de inzameling van gegevens en bloedmonsters van diabetespatiŽnten en hun eerstegraadsverwanten. Daarenboven staat de centrale eenheid in voor de opslag en beveiliging van dit materiaal. Zij verzorgt tevens de communicatie met de (inter)nationale navorsers die wetenschappelijke projecten leiden en met de referentielaboratoria die gespecialiseerde testen centraal uitvoeren. Ze bewerkstelligt de terugvloei van informatie naar de klinische centra, de artsen, patiŽnten, familieleden en overheid. De centrale eenheid organiseert alle vergaderingen van de stuurgroep, ethische commissie en werkgroepen, en de jaarlijkse algemene vergaderingen.

Centrale eenheid te Brussel