NL FR EN

Resultaten

Aantal nieuwe diabetespatiŽnten

Lees meer ...

Afremmen van diabetes bij pas ontdekte patiŽnten

Behandeling met een antistof kan de vernietiging van de insuline producerende betacellen voorkomen gedurende ten minste 18 maanden.

Lees meer ...

Transplantatie van betacellen bij patiŽnten met lange ziekteduur

Op dit ogenblik hebben reeds meer dan 100 patiŽnten een transplantatie ondergaan. 

Lees meer ...

Risico op type 1 diabetes

De registratie van verwanten heeft toegelaten om 3 risicogroepen te definiŽren: personen met een hoog, matig en laag risico om type 1 diabetes te ontwikkelen.

Lees meer ...

Preventie bij verwanten

Vijftig verwanten (25 behandeld en 25 controles) namen deel aan een Belgische preventiestudie. Preventieve toediening van insuline kon diabetes niet voorkomen bij hoog risico verwanten.

Lees meer ...

Publicaties

De activiteiten van het BDR hebben reeds geleid tot meer dan 100 publicaties in verscheidene wetenschappelijke tijdschriften en magazines van patiŽntenorganisaties.

Prijzen

Verscheidene medewerkers en artsen die samenwerken met BDR werden reeds bekroond voor hun wetenschappelijk werk gebaseerd op de gegevens van het BDR.

Doctoraatsthesissen

Het onderzoek gebaseerd op de gegevens van BDR heeft reeds geleid tot verschillende doctoraatsthesissen.