NL FR EN

Afremmen van diabetes

Afremmen van diabetes bij pas ontdekte patiënten: de CD3-antilichaam studie

In deze studie werden tachtig patiënten behandeld, hetzij met een antistof (CD3-antistoffen; 40 patiënten) ? gericht tegen witte bloedcellen die bij type 1 diabetes de insulineaanmakende betacellen aanvallen ? hetzij met een niet-actieve stof (placebo; ook 40 patiënten). Patiënten die placebo kregen toegediend, moesten geleidelijk aan meer en meer insuline spuiten om hun bloedsuikerwaarden onder controle te houden. De patiënten die de CD3-antistoffen kregen, dienden hun insulinedosis minder snel te verhogen, omdat de insuline aanmakende betacellen langer in leven bleven. Dit werd in het bijzonder gezien bij de patiënten, die op jongere leeftijd de CD3-antistoffen kregen toegediend. Deze patiënten hadden ook een betere glucose controle tijdens de opvolging.

De neveneffecten van de behandeling waren kortstondig: het ging vooral om griepale en klierkoorts-achtige symptomen.

Deze studie is een belangrijke stap naar methodes om type 1 diabetes te voorkomen en af te remmen door het verloop van de ziekte te wijzigen.

Lees meer ...